Article

Review
1994. V. 32. № 3. P. 432–446
Zhukhovitskiĭ D.I.
Nonideal cluster plasma
Article reference:
Zhukhovitskiĭ D.I. Nonideal cluster plasma, High Temp., 1994. V. 32. № 3. P. 432