Article

Short Communications
1965. V. 3. № 3.
Sukomel A.S., Velichko V.I., Ivanov A.I., Mukhin V.A.
Article reference:
Sukomel A.S., Velichko V.I., Ivanov A.I., Mukhin V.A. , High Temp., 1965. V. 3. № 3. P. 0