Article

Plasma Investigations
1979. V. 17. № 4.
Kuznetsova N.I., Lappo G.B.
Article reference:
Kuznetsova N.I., Lappo G.B. , High Temp., 1979. V. 17. № 4. P. 0