Article

Thermophysical Properties of Materials
1977. V. 15. № 1.
Zaichenko V.I., Chekhovskoi V.Ya.
Article reference:
Zaichenko V.I., Chekhovskoi V.Ya. , High Temp., 1977. V. 15. № 1. P. 0