string(20) "getArticlesByAuthors" Krapivnyi V.F. - article list | energy.ihed.ras.ru

Krapivnyi V.F. - article list


  • Kovbasyuk V.I., Krapivnyi V.F., Medin S.A., Prokydin V.A.
  • Operation of metal-electrodes in contact with a slag film in a MHD system
    Bashilov V.A., Bliznyuk V.A., Burenkov D.K., Byalotskii S.F., Damzova T.K., Zalkind V.I., Kazin I.V., Kirillov V.V., Kiyanskii I.A., Krapivnyi V.F., Pishchikov S.I., Tikhotskii A.S., Èpshtein V.A.

  • Bodrov Yu.E., Burenkov D.K., Krapivnyi V.F., Markina A.P.