Article

Short Communications
1977. V. 15. № 5.
Zaitchenko V., Zaretskii E.B., Makarov P.V., Povarova K.B., Savitskii E.M., Chekhovskoi V.Ya.
Article reference:
Zaitchenko V., Zaretskii E.B., Makarov P.V., Povarova K.B., Savitskii E.M., Chekhovskoi V.Ya. , High Temp., 1977. V. 15. № 5. P. 0