string(20) "getArticlesByAuthors" Pozdnyak N.Z. - article list | energy.ihed.ras.ru

Pozdnyak N.Z. - article list


  • Pozdnyak N.Z., Akhmetzyanov K.G.

  • Mikryukov V.E., Pozdnyak N.Z., Akhmetzyanov K.G.

  • Akhmetzyanov K.G., Pozdnyak N.Z., Dobrovolskii A.F.

  • Pozdnyak N.Z., Serykh G.M., Ivanov V.A.

  • Pozdnyak N.Z., Belyaev R.A., Vavilov Yu.V., Vinogradov Yu.G., Serykh G.M.