string(20) "getArticlesByAuthors" Vavilov Yu.V. - article list | energy.ihed.ras.ru

Vavilov Yu.V. - article list


  • Pozdnyak N.Z., Belyaev R.A., Vavilov Yu.V., Vinogradov Yu.G., Serykh G.M.

  • Belyaev R.A., Biryukov I.M., Barinov V.V., Vavilov Yu.V., Zubkov V.I., Sharenkova V.D.